Online onay

Sayın danışan,

25.05.2018 tarihinde geçerlilik kazanan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) UPD’ye, danışanlar hakkında toplanan verilerin hangi nedenle toplandığı, saklandığı ve paylaşıldığı konusunda danışanı bilgilendirme yükümlülüğü getirmektedir. Bundan başka, danışanların kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarının neler olduğu hakkında da bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda danışan olarak onayınızın alınması gerekebilmektedir. DS-GVO bu onayı, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenebilmesi için gerekli olan yasal temel olarak tanımlamaktadır. DS-GVO’nun 9. maddesinin 2. paragrafının a) bendine göre, danışan olarak, kişisel sağlık verilerinizin bir veya daha fazla amaçla işlenmesi için onay vermeniz, verilerinizin işlenmesi konusuna yasal temel oluşturmaktadır.

Verilerin işlenmesinden sorumlu kuruluş:

UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH
Tempelhofer Weg 62
12347 Berlin
datenschutz@patientenberatung.de

Kuruluşumuzun Verilerin Korunması Sorumlusuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Datenschutzbeauftragter der UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH
Tempelhofer Weg 62
12347 Berlin
datenschutz@patientenberatung.de

Toplanan ve saklanan verilerin türü ve kapsamı; verilerin kullanımının türü ve amacı

UPD’nin veri işleme amacı size; sağlık, sağlık hukuku ve sosyal hukuk alanlarında kendi belirttiğiniz konularda bilgilendirme, aydınlatma ve danışma hizmetleri sunmaktır.

Bizi telefonla aradığınızda size danışma sunabilmek için hakkınızda aşağıdaki kişisel bilgileri toplamaktayız:

  • Hitap, isim, soyisim
  • Adres
  • Telefon numarası (ev telefonu ve/veya cep telefonu)
  • E-posta adresi
  • Sigorta durumu
  • İş durumu

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin yanısıra ayrıca sağlığınıza ilişkin verileri de işlemekteyiz:

  • Anamnezler
  • Tanılar
  • Yaptığımız görüşmelerde bize anlattığınız

bulgular veya hastalık seyirleri

Bu verilerin toplanması danışma hizmetini alabilmenin önkoşuludur. Gerekli bu bilgiler tarafımıza bildirilmediğinde, danışmanın gereken özen ve titizlikle sunulması mümkün değildir.

Yasal temeller

Kişisel verilerinizin, hasta danışmanlık hizmeti çerçevesinde işlenmesinin yasal temeli, DS-GVO’nun 9. maddesinin 2. paragrafının a) bendi uyarınca açıkça vereceğiniz onaydır.

Verilerin kayıt edilmesi

Kişisel veriler tarafımızca danışma hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca muhafaza edilir.

Danışma hizmeti tamamlandıktan sonra vermiş olduğunuz kişisel veriler silinir. Yaptığınız açıklamalar ve sunduğumuz danışmanın içeriği adınıza verilmiş vaka numarası (ID) altında kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilmeden kayıt altında kalır.

Verilerin paylaşımı

Kuruluşumuz dahilinde verilerinize erişim yetkisi, danışma hizmetinin verilmesi için gerekli olan kademelere verilir.

Verilerinizin bundan başkaca ve kuruluşumuzun dışındaki alıcılarla paylaşımı, yalnızca bunu yasal düzenlemelerin gerektirmesi veya yasal düzenlemelerin buna izin vermesi ya da sizin bunu onaylamış olmanız halinde gerçekleşir. Yukarıda saydığımız koşulların yerine getirilmiş olması halinde verilerinizi paylaşılabileceği bu alıcılar örneğin şunlar olabilir:

  • Yasal veya resmi dairelere haber verilmesini zorunlu kılan durumlarda kamusal organlar ve kurumlar (örneğin, akut bir intihar tehlikesi işaretlerinin bulunması halinde polis ve kurtarma ekipleri)  

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin (üçüncü ülkeler) söz konusu resmi daireleriyle herhangi bir veri paylaşımı söz konusu değildir.

Cayma hakkı

DS-GVO’nun 7. maddesinin 3. paragrafı uyarınca daha önce vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz her zaman tarafımıza herhangi bir neden belirtmeksizin iptal edebilirsiniz. Bunun sonucunda, verdiğiniz onay temelinde toplanmış olan verilerinizi onayın iptalinden sonra kullanamayız.

Onaydan cayma bildirinizi lütfen vaka numarasını da bildirerek aşağıdaki adreslere yapınız: UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH, Tempelhofer Weg 62, 12347 Berlin, datenschutz@patientenberatung.de

Haklarınız

Haklarınızı talep ederken lütfen daima vaka numarasını bildiriniz. Talebiniz yalnızca vaka numaranız belli olduğunda işleme konabilir. Vaka numaranızı bildirmediğinizde bizim için verilerinize erişim mümkün değildir.

Ayrıca, bizde kayıtlı olan kişisel verilerinizin derhal düzeltilmesini veya eksiklerinin tamamlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır (DS-GVO’nun 16. maddesi).

Bundan başka DS-GVO’nun 15. maddesine göre, tarafımızca kullanılmakta olan kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkınız da vardır. Kişisel verilerin ne amaçla kullanıldığını, kategorisini, verilerinizin paylaşıldığı veya paylaşılacağı alıcıların kategorisini, planlanan muhafaza süresini, düzeltilmesini, silinmesini, verilerin kullanılmasında sınırlama veya cayma talep etme hakkınızın olup olmadığını, şikayette bulunma hakkınızın olup olmadığını, verileriniz bizim tarafımızdan toplanmamışsa bunların nereden geldiğini öğrenmeyi, profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik karar verme ve gerektiğinde yürütülen mantığa ilişkin anlamlı bilgileri ve bunların detaylarını öğrenmeyi talep edebilirsiniz.

Ayrıca, belli koşullar yerine getirildiğinde verilerinizin silinmesi hakkı ve verilerin işlenmesinin sınırlandırılması hakkınız da (DS-GVO’nun 17. ve 18. maddeleri) bulunmaktadır. DS-GVO’nun 20. maddesi uyarınca, bize bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta alma hakkınız ve bu verileri başka sorumluya iletilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bundan başka, kişisel verilerinizin işlenmesinde haklarınızın ihlal edildiği görüşünde olmanız halinde, veri korumasında yetkili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz (DS-GVO’nun 77. maddesi). İlke olarak mutat meskeninizin veya iş yerinizin veya kurum merkezimizin bulunduğu yerdeki denetim makamına başvuruda bulunabilirsiniz.

Kurumumuz hakkındaki şikayetler için yetkili denetim makamının adresi:

Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin

Daha fazla bilgi için lütfen isterseniz tarafınıza gönderebileceğimiz ama aynı zamanda internet sayfamızda da bulunan Veri Koruma Bilgilerine bakınız.

Onay vermemenin getireceği sonuçlar

Bu onay beyanını kabul etmeme hakkınız bulunmaktadır. Ancak UPD, size danışma hizmeti sunabilmek için adı geçen verilerin toplanması ve işlenmesine gereksinim duyduğundan bu onayı kabul etmemeniz danışma alabilmenizi engeller.

Sağlığa ilişkin verilerin toplanması danışma hizmetini alabilmenin önkoşuludur. Gerekli bilgiler sunulmadığında titizlikle hazırlanmış bir danışma verilemez.

İletişim

Şikayetlerinizi, bilgi almak için yapacağınız başvuruları ve diğer sorularınızı aşağıdaki adrese yöneltebilirsiniz:

UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH
Tempelhofer Weg 62, 12347 Berlin
datenschutz@patientenberatung.de