Cankurtaran, acil servis, nöbetçi doktor

Acil müdahale gerektiren durumlarda başvurulacak yerler

Acil hasta bakımı Almanya’da üç bölüme ayrılır: cankurtaran, acil servisler ve nöbetçi doktor veya Sigorta Doktorları Birliğinin (KV) nöbetçi doktor muayenehanesi . Bu üç farklı bölüm birbirinden bağımsız çalışır.

İlk yardım, cankurtaran, acil servis:

Hayati tehlikesi olan acil durum: Geçen her bir dakika önemlidir.

Hayati tehlike!
Hayati tehlikesi olan acil durumlarda, örneğin hayati tehlikesi olan kazalar, kalp durması, kalp enfarktüsü semptomları veya beyin kanaması halinde: hiç vakti kaybetmeyin.

Derhal imdat çağrıyı arayın: 112

Hayati tehlikesi olan acil durumlar nelerdir?

Örnek verilebilecek semptomlar ve tehlikeli durumlar:

 • Bilincin kapalı olması veya bilinç bulanıklığı
 • Ağır nefes darlığı
 • Ağır göğüs ağrısı veya kalp şikayeti
 • Şiddetli, durdurulamayan kanama
 • Ağır yaralanmaların söz konusu olabileceği kazalar
 • Zehirlenmeler
 • Ağır yanıklar
 • Suda boğulma
 • Elektrik nedenli kazalar
 • İntihara teşebbüsün her türü
 • Devam eden akut kramp nöbeti
 • Doğumun birdenbire başlaması veya hamilelikte komplikasyonlar
 • Akut ve çok yoğun devam eden ağrılar

İlk yardım: acil bir durumda doğru davranış

Ne olduğunu anlayın

 1. Önce durumun ne olduğunu kavrayın.
 2. Akut olarak tehlike içinde bulunan kişiyi, kendinizi tehlikeye atmadan kurtarın (öncelik, kendi emniyetinizdir!).
 3. Başka kazaların meydana gelmesini önleyin (örneğin, koruyucu düzenekleri devreye alarak).

Tehlikenin değerlendirmesi: Yaralı/hasta tam olarak ne durumda?

 1. Yaralının/hastanın nefes durumunu ve reaksiyonlarını kontrol edin.
 2. Başka yaraları olup olmadığını tetkik edin.

Harekete geçin: Durum ne gerektiriyor?

 1. Mağdurun bilinci kapalı mı? Veya kalbi ya da nefes alıp vermesi durmuş mu? Derhal 112’yi arayarak imdat çağrı/cankurtaran çağırın.
 2. Kalbi ya da nefes alıp vermesi durmuşsa, derhal acil önlemlere başlayın (kalp masajı).

İlk yardım, kalp masajı, acil durumlarda doğru davranış

Kontrol, çağrı, kompresyon Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V (Alman Anestezi ve Yoğun Bakım Tıp Cemiyeti) derneği, Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V. (Alman Anestezistler Meslek Birliği) derneği ve German Resuscitation Council e.V. (Alman Resüssitasyon Kurulu) derneğinin ortaklaşa oluşturduğu bir inisiyatif olan “ein Leben retten” isimli web sitesinde, ilk yardım ve tekrar yaşama döndürme konularında en önemli adımlar kolay anlaşılır bir şekilde açıklanmaktadır: https://www.einlebenretten.de 

Deutsches Rotes Kreuz’un (Alman Kızıl Haç) sayfasında da Kalp ve akciğerin tekrar yaşama döndürülmesi konusundaki adımlar etraflıca açıklanmaktadır: https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/erste-hilfe-online/herz-lungen-wiederbelebung/

 

Çocuk acil durum: Acil durumda güvenli davranış ve çocukların içinde bulunduğu acil bir durumda yapılacakların önerildiği başka bir sayfa da Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung’dur (Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi): https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/notfall-infos/notfallsituationen/ 

Cankurtaran: Kamusal sağlık sigortası kurumları hangi durumlarda cankurtaran masraflarını üstlenir?

Almanya’daki kamusal sağlık sigortası kurumlarının ortak menfaat temsilciliği GKV-Spitzenverband’ın resmi açıklamalarına göre, kamusal sağlık sigortası kurumlarının sigortalılarının transfer masrafları, Sosyal Hizmetler Kanununun V. cildinin 60. maddesi uyarınca,

 • sağlık sigortası kurumunun sunduğu hizmetlerden yararlanılması esnasında tıbbi olarak zorunlu nedenler bulunduğunda (bunun için ayrıca “Hayati tehlikesi olan acil durumlar nelerdir?” bölümüne de bakınız)
 • ve cankurtaran bir hekim tarafından öngörüldüğünde sağlık sigortası kurumunca üstlenilir.

Bu cankurtaran transferinin hangi araçla yapılacağı, yerine getirilecek tıbbi gereklere ve hekimin kararına göre belirlenir.

Hastanelerin acil servisleri:
Bir hastanenin acil servisi, cankurtaran ile kliniğin/hastanenin arasındaki en önemli kesişme noktasıdır. Bu servis, hızla ve sistemli bir şekilde çalışır. Hastaların çoğu, bir hastanenin acil servisindeki personelin hangi hastaya öncelikle bakılacağına hangi kriterlere göre ve hangi temelde karar verdiğini merak eder.

Müdahale aciliyetine nasıl karar verilir?
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya’da da, acil servislerde hastanın hastalığının/yaralarının ağırlığını en kısa süre içinde belirleyebilmek için standartlaştırılmış ve sertifikalandırılmış sistemler kullanılır. Müdahale aciliyetine bu şekilde karar verilir (bunlara Triyaj sistemleri adı verilir).  

Triyaj sistemleri nasıl işler?
Eğitimli ve deneyimli personel, hastanın belirttiği semptomlar ışığında standart ve sistematik bir şekilde hastalığın veya yaralanmanın ağırlık derecesini tespit eder. Tespit edilen ağırlık derecesine göre renk kodları kategorisi oluşturularak bir sıralama yapılır. Farklı kategoriler farklı müdahale önceliklerine tekabül eder.

Adına Manchester Triyaj sisteminde beş kademeli bir aciliyet önem sıralaması yapılır: Kırmızı “hemen müdahale”, turuncu “çok acil müdahale”, sarı “acil müdahale”, yeşil “yarı acil müdahale” ve mavi “acil olmayan müdahale” anlamına gelir.  

Manchester Triyaj sisteminin açıklanması
Berlin Üniversite Hastanesi Charité’nin internet sitesinde, Almanya’nın acil servislerinde uygulanan Manchester Triyaj sistemi açıklanmaktadır: https://notfallmedizin.charite.de/standorte/campus_benjamin_franklin_cbf/notfallversorgung/manchester_triage_system/

Bu durumda zehirlenme imdat çağrı merkezleri yardımcı olur. Zehirlenme imdat çağrı merkezleri ve zehirlenme bilgilendirme merkezleri, akut zehirlenmelerde 24 saat hizmet verir. Almanca konuşulan ülkeler için yararlı bilgiler ve öneriler için aşağıdaki web sitelerine bakınız:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Tüketicileri Koruma ve Gıda Maddeleri Güvenliği Federal Dairesi)

Zehirlenme imdat çağrı merkezleri:https://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/09_InfektionenIntoxikationen/02_Giftnotrufzentralen/lm_LMVergiftung_giftnotrufzentralen_node.html

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi)
Zehirlenme imdat çağrı merkezleri: https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/notfall-infos/giftinformationszentralen-giftnotruf/

DAN Netzwerk Deutscher Apotheker GmbH (DAN Alman Eczacılar Örgütü GmbH)
Zehirlenme imdat çağrı: https://www.apotheken.de/giftnotruf/

Nöbetçi diş doktoru

Acil bir diş sorununda nereden yardım alabilirsiniz?

Nöbetçi doktor

Akut bir durum: acil müdahale gerekiyor ama hayati tehlikesi yok

Aciliyet arz eden ve akut olan, ancak hayati tehlikesi olmayan sağlık problemlerinde, ev doktorunun çalışma saatleri dışında başvurulabilecek yerler:

 • Almanya genelinde ücretsiz olan, 6 haneli telefon numarasını arayarak nöbetçi doktor hizmetlerine ulaşabilirsiniz: 116117
 • Ya da kendiniz en yakındaki nöbetçi doktor muayenehanesine gidebilirsiniz (bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak buna “Notfall- oder Notfalldienstpraxis” de [acil durum veya acil durum hizmeti] de denir).

Nöbetçi doktor kavramının açıklanması
Gece, hafta sonu ve diğer tatil günlerinde: Almanya’da muayenehanesi olan her doktor* normal çalışma saatlerinin dışında da acil durumlarda gerekli olan müdahaleyi yapmakla yükümlüdür. Mesleki yönetmelikler ve hekimlik yapma onayından doğan bu görev, temel olarak uzmanlık alanına bağlı olmaksızın tüm doktorlar bu yükümlülüğü yerine getirir. Nöbetçi doktorluk hizmeti, bulunulan bölgeye bağlı olarak farklı şekillerde yapılandırılmıştır, Sigorta Doktorları Birliği tarafından organize edilir. Bazı bölgelerde bu görev, “acil durum” veya “acil durum hizmeti” olarak ta adlandırılır. Federal Sigorta Doktorları Birliği, Almanya’nın her yerinde aynı olan 116117 telefon numarasını kullanır.

*Federal Sigorta Doktorları Birliğinin verilerine göre, Almanya’da muayenehanesi olan 165 binden fazla doktor, ayakta tıbbi müdahale yapmaktadır.

Geniş kapsamlı ayakta tıbbi müdahale
Nöbetçi doktor hizmetlerinin sunulmasının amacı, doktor muayenehanelerinin normal çalışma saatleri dışında da geniş kapsamlı ayakta tıbbi müdahalenin yapılmasını sağlamaktır. Bu acil durum bakımından hem kamusal sigorta hastaları hem de özel sigortalı hastalar yararlanabilmektedir. Nöbetçi doktorlar, nöbetçi doktor hizmeti sunan muayenehanelerde görev yaparlar. Bu tıbbi müdahalelerin masrafları kamusal sağlık sigortası kurumları ve özel sağlık sigortaları (sigorta sözleşmesine ve kendi ödeme payına bağlı olarak) tarafından karşılanır.

Nöbetçi doktoru hangi durumlarda arayabilirim? Genel olarak şu kural geçerlidir: Normalde yaşadığınız sağlık sorunundan dolayı bir doktor muayenehanesine başvuracak olduğunuz, ama tıbbi nedenlerden dolayı ertesi güne kadar bekleyemeyecek sağlık şikayetlerinde nöbetçi doktora başvurabilirsiniz. Örneğin grip, ateşlenme veya istifra gibi durumlarda. Yukarıdaki telefonu aradığınızda yakınınızda bulunan nöbetçi doktor muayenehanelerinin yerini öğrenebilirsiniz (bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak buna “Notfall- oder Notfalldienstpraxis” de [acil durum veya acil durum hizmeti] de denir).

Nöbetçi doktora, nöbetçi doktor hizmetleri sunan doktorlara, muayenehanelerde acil durum hizmeti sunan doktorlara başvurabileceğiniz acil durum şikayetlerine ve hastalıklarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Yüksek ateşli soğuk algınlığı, gripal enfeksiyon
 • Yeteri kadar sıvı alınması mümkün olmayan, devam eden ishalli kusma
 • Ağır boğaz ve kulak ağrısı (örneğin orta kulak iltihabı)
 • Akut idrar yolları enfeksiyonu
 • Yara bandının yeterli olmadığı küçük kesikler
 • Akut sırt ağrısı (örneğin, bel tutulması)
 • Akut karın ağrısı
 • Ağır baş ağrısı, örneğin migren
 • Suçiçeği

Motorize nöbetçi doktor:
Şikayetleriniz akut ama durumunuz evden çıkamayacak kadar ağır mı? Böyle bir durumda nöbetçi doktorun eve gelmesi mümkündür! Böyle bir durumda da ülke genelinde geçerli olan ücretsiz telefon numarası 116117’yi arayabilirsiniz.

Nöbetçi doktor muayenehanesine doğrudan giden yol:  Size en yakın nöbetçi doktor muayenehanesine randevu almadan gidebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak (örneğin NRW eyaletinde) buna Notfall- oder Notfalldienstpraxis acil durum veya acil durum hizmeti de denir.

Nöbetçi doktora nasıl ulaşacaksınız?
Gece, bayram tatillerinde ve hafta sonlarında 6 haneli telefon numarası 116117’yi (ülke genelinde geçerlidir, ücretsizdir ve alan kodu yoktur) arayabilirsiniz.

Nöbetçi doktor hizmet numarası 116117’ye ilişkin genel bilgileri Federal Sigorta Doktorları Birliği (KBV) ve Sigorta Doktorları Birliklerinin internet sitelerinde bulabilirsiniz: https://www.116117info.de/html/de/.

İşitme ve konuşma özürlüler için bilgiler:
İşitme ve konuşma özürlüler, ücretsiz faks numarası 0800 - 58 95 210’a bir faks formu yollayabilirler. Formu burada bulabilirsiniz: http://www.116117info.de/media/2017-03-20_Faxformular_fuer_Hoer-und_Sprachgeschaedigte_116117.pdf

112 veya 116117: Hangi durumda hangi numarayı aramalıyım: Hangi durumda 116117’yi, hangi durumda 112’yi aramak gerektiği şu bağlantıda açıklanıyor: https://www.116117info.de/html/de/bereitschaftsdienst.php#content151

Açıklayıcı videoyu şurada bulabilirsiniz: http://www.kbv.de/html/13173.php

Nöbetçi doktor muayenehanesi mi arıyorsunuz?
Sigorta Doktorları Birliklerinin internet sitelerinde, yakınınızda bulunan nöbetçi doktor muayenehanelerini arama fonksiyonu bulunmaktadır (bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak buna Notfall- oder Notfalldienstpraxis de [acil durum veya acil durum hizmeti] de denir). Çocuk ve gençler için olan nöbetçi doktor muayenehanelerini veya acil durum hizmetlerini şu arama maskesinde arayınız: https://www.116117info.de/bps/web/index.php/de/search

 

En yakınınızdaki nöbetçi doktor muayenehanesini telefonla öğreneceğiniz numara:  Almanya’nın her yerinde aynı olan 6 haneli ücretsiz telefon numarası 116117. İsterseniz doğrudan sadece nöbetçi doktor olarak görev yapan bir acil durum hizmeti sunan muayenehaneye de gidebilirsiniz.

Nöbetçi eczane mi arıyorsunuz?

Yakınınızdaki hangi eczanenin hangi saatlerde açık olduğunu 22 8 33 kısa numaralı telefondan (mobil telefondan dakikası 69 Cent) veya ücretsiz telefon numarası 0800 00 22 8 33’ten (sabit telefondan) öğrenebilirsiniz. Ayrıca 22 8 33’e “apo” yazarak bir kısa mesaj gönderebilirsiniz (69 Cent/mesaj). Bulunduğunuz yerin konum tespitinin yapılmasına onay vermenizden sonra, en yakınınızda bulunan açık eczaneye ilişkin tüm bilgilerin verildiği bir mesaj alırsınız.

Nöbetçi eczaneleri internette Alman Eczacılarının resmi sağlık portalında da bulabilirsiniz: https://www.aponet.de/

 

Nöbetçi diş doktoru

Acil bir diş sorununda nereden yardım alabilirsiniz?

Nöbetçi diş doktorlarının hizmetleri, sigorta diş doktorları birlikleri ve eyaletlerin diş doktorları odaları tarafından organize edilir, bu konudaki bilgiler kendi internet sitelerinde bulunmaktadır.

Nöbetçi diş doktoru kavramının açıklanması
Diş doktorunuzun normal çalışma saatleri dışında baş gösteren diş ağrılarında yakınınızdaki nöbetçi diş doktoruna gidebilirsiniz (bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak buna zahnärztliche Notdienst- oder zahnärztliche Notfalldienstpraxis [acil durum diş doktoru veya acil durum diş doktorluğu hizmetleri] de denir).

Hangi muayenehanenin nöbetçi olduğunu eyaletlerin Sigorta Diş Doktorları Birliklerinin internet sitelerinden öğrenebilirsiniz: http://www.kzbv.de.
Sitenin üst sağ köşesinde bütün eyaletlerin Sigorta Diş Doktorları Birliklerine bağlantı sunulur.

 

Nöbetçi diş doktoruna başvurabileceğiniz durumlara örnekler:

 • Diş ağrısı
 • Dişlerin zarar gördüğü kazalar. Örneğin diş, dişin bir parçası veya kaplama düştüğünde.

 

Dişle ilgili acil durum – Yararlı internet adresleri!

Federal Sigorta Diş Doktorları Birliği
Genel: https://www.kzbv.de/

Eyaletlere/bölgelere göre diş doktoru araması: https://www.kzbv.de/zahnarztsuche.1078.de.html

 

Doğrudan, seçtiğiniz eyaletin sayfasına yönlendirilirsiniz, örneğin:

Berlin Sigorta Diş Doktorları Birliği:
http://www.kzv-berlin.de/zahnarztsuche

Kuzey Ren Diş Doktorları Odası:
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/

Dişlerin zarar gördüğü bir kazaya maruz kalmış hastalara öneriler:
https://www.kzbv.de/zahnunfall.179.de.html

Federal Diş Doktorları Odası, Alman Diş Doktorları Odası Çalışma Grubu e.V. (BZÄK):
https://www.bzaek.de/fuer-patienten.html

Alman Diş, Ağız ve Çene Hekimliği Cemiyeti:
http://www.dgzmk.de/home.html
https://www.zahnmedizinische-patienteninformationen.de/patienteninformationen

Bunu bilmenizde yarar var: Nöbetçi diş doktoru muayenehanesinde yapılan diş hekimliği acil durum müdahale ve tedavilerinin masrafları, kamusal sağlık sigortası kurumları ve özel sağlık sigortaları (sigorta sözleşmesine ve kendi ödeme payına bağlı olarak) tarafından karşılanır.

Sorularınız mı var? Bunları cevaplandırmak için kişisel bir görüşme mi istiyorsunuz?

UPD uzmanlarımız sorularınızı cevaplamaya her zaman hazırdır.

Önemli not: Posta yoluyla bize ulaştıracağınız hiçbir evrakın lütfen asıllarını göndermeyiniz, zarfın içine yalnızca fotokopilerini koyunuz. Evraklarınızı size maalesef geri gönderemiyoruz. Veri gizliliği yükümlülüğümüzden dolayı yönetmelikler uyarınca işlemden sonra evraklarınız imha edilmektedir.

© 2016 UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH – Sağlık konularına ilişkin bu danışma olanağı yalnızca sizi bilgilendirmek için sunulmaktadır, lisanslı bir hekimin kişisel olarak yapacağı muayene, tetkik veya teşhis görüşmesinin yerine kesinlikle geçmez. Burada sunulan içerikler kendi başınıza tanı koyma ve/veya ilaçla tedavi kararı almak için kullanılamaz.