3 bakım hizmeti kademesi 5 bakım derecesine dönüştürüldü

Bakım reformu: 2017’de neler değişti

Bakıma muhtaç kişiler ve yakınları için 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi: 3 bakım hizmeti kademesi (Pflegestufe) ve bakım hizmeti kademesi 0, 5 bakım hizmeti derecesine (Pflegegrad) dönüştürüldü. Ama yapılan tek değişiklik bu değil. 2017’den itibaren günlük hayatını kendi başına sürdürmekte sınırlı derecede yeterliği olanlar yeni bakım derecelerine göre sınıflandırıldı. Yani artık demans hastaları, uzun süreli psikolojik hastalar ve zihinsel özürlüler de bakım sigortalarının söz konusu hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Yapılan bu değişikliklerin hedefi, bakıma ihtiyacı olanların kendi durumuna ilişkin özel ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine ve araçlarına eşit şartlar altında ulaşabilmesidir. Bakıma muhtaçlar ve bakımı yapanlar pratikte somut olarak hangi değişikliklerle karşılaştı? Bakım derecesi sınıflandırma işlemi hangi kriterlere göre yapılıyor?

 • Bakım derecelerine ilişkin sorularınız mı var?
 • Hangi hizmetleri talep edebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz?
 • Bir yakınınıza bakıyor ve bakım derecesini tespit dilekçesi verirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini mi öğrenmek istiyorsunuz?

Sorularınız olması veya herhangi bir problem halinde alanlarında uzman UPD danışmanları, yasalardan aldığı yetkiyle sorularınızı ücretsiz olarak ve tarafsız bir şekilde yanıtlar.
Bize 0800 0 11 77 22 numaralı telefondan ulaşınız.

Güncel bakım koşulları: bakım dereceleri

Bakıma muhtaç kişiler ve yakınları için neler değişti?

Bakıma muhtaç kişiler ve yakınları için 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren şunlar geçerli oldu: Daha önceki 3 bakım hizmeti kademesi (Pflegestufe) ve bakım hizmeti kademesi 0, 5 bakım hizmeti derecesine (Pflegegrad) dönüştürüldü.

En önemli kriterler: Bakıma muhtaçlığın derecelendirilmesi, başkasının yardımına muhtaç olmadan yapılabilen işlerin derecesine bağlıdır. Bakıma muhtaç kişi yardım almadan neleri yapabilmektedir ve hangi işlerde yardıma ihtiyacı var? Bu sorulara cevap verilirken, yardıma muhtaç kişinin bir demanslı mı olduğu yoksa bedensel hareketliliği sınırlı bir kişi mi olduğu herhangi bir rol oynamaz.

Bakım derecelerinin tanımı:

 • Bakım derecesi 1: başkalarından bağımsız yapılan işlerin veya yeteneklerin hafif sınırlı olması
  Bakım derecesi 1, bakıma muhtaçlığın en düşük kademesidir ve bakım sigortasının hizmetlerini almaya başlama aşamasıdır.
 • Bakım derecesi 2: başkalarından bağımsız yapılan işlerin veya yeteneklerin önemli derecede sınırlı olması
 • Bakım derecesi 3: başkalarından bağımsız yapılan işlerin ağır derecede sınırlı olması
 • Bakım derecesi 4: başkalarından bağımsız yapılan işlerin çok ağır derecede sınırlı olması
 • Bakım derecesi 5: başkalarından bağımsız yapılan işlerin çok ağır derecede sınırlı olması ve özel gerekliliklerin bulunması
  Bakım derecesi 5 en yüksek bakım derecesidir.

Bunu bilmenizde yarar var:

Bakımı güçlendirme yasası: Neler değişti?
3 bakım hizmeti kademesi artı “bakım hizmeti kademesi 0” eşittir toplam 5 bakım derecesi. Yapılan yasa reformu, bundan böyle kognitif (bilişsel) ve psikolojik nedenli sınırların da dikkate alınarak kişilerin yardım ve bakım ihtiyaçlarına cevap verilmesini sağlamaktadır. Artık örneğin demans hastaları da bu yasadan faydalanabileceklerdir.

2016 yılının sonuna kadar geçerli: İhtiyaç duyulan bakımın ve bakım hizmeti kademesinin sınıflandırılmasında dakikası dakikasına hesaplanan bakım süresi önemli bir ölçüm değeri olarak kabul ediliyordu. Bu artık en önemli kriter değil.

2017 yılından beri geçerli: Karar artık gerekçeli bir bakım içeriği inceleme cetveline (puan sistemi) göre veriliyor. En önemli kriter: Kişinin günlük hayatta başkalarından bağımsız yapabildiği işler ve yetenekleri hangi derecede sınırlı? Kişinin bakıma muhtaçlığı, alınan sonuçlara göre 5 bakım derecesinden biriyle derecelendiriliyor. Bu derece bakım sigortasının sunacağı hizmetleri belirliyor.

Bakım derecelerinin sınıflandırılması:

Değerlendirme 6 bölümde ele alınır.

Başkalarından bağımsız yapılan işlerin veya kişinin yeteneklerinin hangi derecede sınırlı olduğunu tespit etmek için aşağıdaki 6 bölüm temel kriter olarak ele alınır:

1. Mobilite: bedensel hareketlilik
- sabahları yataktan kalkma, yataktan banyoya gitme, evin içinde hareket etme, merdiven çıkma

2. Kognitif ve iletişim yetenekleri: anlama ve konuşma
- mekan ve zamana ilişkin zihinsel bilgi, durum ve olguları anlama, riskleri önceden görebilme, diğer insanlarla iletişime girebilme

3. Davranış ve psikolojik problemler
- geceleri huzursuzluk, korkular ve agresif davranışlar, bakım gereğince alınan önlemlere karşı gelme

4. Kendi kendine bakabilme
- herhangi bir yardım almadan çamaşır yıkanma, giyinme, yeme ve içme, tuvaleti kendi başına kullanma

5. Herhangi bir hastalığın ve/veya tedavinin gereklerini kendi başına yerine getirebilme
- ilaçları kendi başına alabilme, kan şekeri ölçümünü kendi yapabilme ve değerlendirebilme, bir protezi veya yürüme desteğini sorunsuz kullanabilme, kendi başına doktora gidebilme

6. Günlük hayatı kendi başına düzenleme ve sosyal ilişkiler
- günlük akışı kendi başına tayin edebilme, diğer insanlarla doğrudan iletişime geçebilme, örneğin iskambil vb. grubuna kendi başına gidebilme

Bakım hizmetleri için başvurusunu yeni yapacak kişiler

Bakım sigortasına bakım hizmetleri için ilk başvurunuzu mu yapıyorsunuz? Bu süreç şu adımlardan oluşur:

 • Başvuru sahibinin durumu “Yeni Değerlendirme Tespiti” (NBA, “Neues Begutachtungsassessment”) adı verilen yöntemle değerlendirilir.
 • Sağlık Sigortası Kurumunun Tıbbi Hizmetler Bölümünden (MDK, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung) ve diğer bölümlerden uzmanlar, başkalarından bağımsız yapılan işlerin hangi derecede sınırlı olduğunu ve belirli alanlarda kişisel yeteneklerin durumunu araştırırlar.
 • Uzmanlar daha sonra sigortalıya uygun buldukları bakım derecesini önerirler.
 • Neticede önerilen bakım derecesine ve bu derecenin öngördüğü bakım parası vb. gibi bakım hizmetlerine bakım sigortasının kendisi karar verir.
 • Bakım sigortasının verdiği kararı doğru bulmamanız halinde itiraz etme olanağı vardır.

 

Evde bakım:

Bakım parası ve bakımda nesnel yardımlar

Evde bakım çerçevesinde verilecek maddi destek esas itibariyle bakım derecesine bağlıdır. Bakıma muhtaç kişiler bu çerçevede ya dilekçe ile talep edilen bakım parasını alırlar ya da bakımı yapan bakım hizmeti kuruluşu, nesnel yardım olarak üst sınırı belirlenmiş bir tutarı bakım derecesine göre doğrudan bakım sigortasından alır. Ayrıca bu iki hizmetin kombinasyonu da mümkündür.

Evde bakım aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Beslenme (örneğin yemek yeme yardımı)
 • Bedensel temizlik (örneğin vücudu silme, duş yaptırma, yıkama, traş, ağız ve diş bakımı)
 • Mobilite (örneğin, evden çıkma ve eve geri dönme, yatalak olanlar için oturma, yürüme ve ayakta durma alıştırmaları)
 • Evle işlerinde yardım (örneğin, alışveriş yapma, ev temizliği)

Bakım parası alabilmek için bakım sigortasının en azından bakım derecesi 2’yi onaylamış olması gerekir.

Bakım parası çizelgesi

Bakım derecesi

Bakım parası

Bakım derecesi 1*

0,00 Avro

Bakım derecesi 2

316,00 Avro

Bakım derecesi 3

545,00 Avro

Bakım derecesi 4

728,00 Avro

Bakım derecesi 5

901,00 Avro


** Bakım derecesi 1’de bakım parası ödenmez, onun yerine belirli bir amaç için 125,00 Avroya kadar yapılan masraflar ödenir

Dikkat: Bakım derecesi 1’de bakım parası ödenmez, ancak bir ay zarfında belirli bir amaç için 125,00 €’ya kadar yapılan masraflar ödenir.
Bir bakım hizmeti kuruluşundan bakımda nesnel yardımlar hizmeti alabilmek için bakım sigortasının en azından bakım derecesi 2’yi onaylamış olması gerekir.

Bakım çerçevesinde nesnel yardımlar çizelgesi

Bakım derecesi

Bakımda nesnel yardımlar

Bakım derecesi 1

0,00 Avro

Bakım derecesi 2

689,00 Avro

Bakım derecesi 3

1.298,00 Avro

Bakım derecesi 4

1.612,00 Avro

Bakım derecesi 5

1.995,00 Avro


Dikkat: Bakım derecesi 1’de bakım konusunda danışma hakkı ve ev ortamının bakım ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için gerekli hizmetlerden yararlanma hakkı veya günlük destek hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda ayda yardım payı olarak 125,00 € ödenir.

Evde bakımda ayrıca aşağıdaki hizmetler alınabilir:
Evde bakımda nesnel yardımlar, kısa süreli bakım, ev ortamını iyileştirici önlemler, mazeret dolayısıyla bakım, bakım hizmeti alarak bir evde birlikte oturan gruplara katılabilme

Bir kuruluşta yatarak bakım konusunda değişiklikler:

Bakım hizmetleri

Bir kuruluşta yatarak bakım = Bakım evinde bakım Bir bakım evinde yatılı olarak kalma ve beslenme masrafları bakıma muhtaç kişinin kendisi tarafından karşılanır. Bakım hizmetleri masrafları ise doğrudan yetkili bakım sigortasınca üstlenilir. Bu masrafların üst sınırı bakım derecesine bağlıdır.

Kişinin bakıma muhtaçlık derecesi yükselse de, “kuruluştan bağımsız katılım payı” (EEE, “einrichtungseinheitlicher Eigenanteil”) yükselmez. Bir bakım evinde bakım gören, bakım hizmeti kademesi 2 ile 5 arasında olan kişilerin kendi katılım payı aynıdır. Bakıma muhtaç kişinin ayrıca tam veya kısmi yatılı bakım kuruluşlarında ek bakım hizmetleri alma hakkı da vardır.

Tam zamanlı yatılı bakım çizelgesi

Bakım derecesi

01.01.2017’den beri ödenen tutar

Bakım derecesi 1

125,00 Avro

Bakım derecesi 2

770,00 Avro

Bakım derecesi 3

1.262,00 Avro

Bakım derecesi 4

1.775,00 Avro

Bakım derecesi 5

2.005,00 Avro

Bunu bilmenizde yarar var: Bakım evleri için resmi bir kalite mührü bulunmamaktadır. www.weisse-liste.de internet sitesinde “bakım evleri kontrol listesi” konusunda birçok bilgi bulabilirsiniz.         

Sorularınız mı var? Bunları cevaplandırmak için kişisel bir görüşme mi istiyorsunuz?

UPD uzmanlarımız sorularınızı cevaplamaya her zaman hazırdır.

Önemli not: Posta yoluyla bize ulaştıracağınız hiçbir evrakın lütfen asıllarını göndermeyiniz, zarfın içine yalnızca fotokopilerini koyunuz. Evraklarınızı size maalesef geri gönderemiyoruz. Veri gizliliği yükümlülüğümüzden dolayı yönetmelikler uyarınca işlemden sonra evraklarınız imha edilmektedir.

© 2016 UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH – Sağlık konularına ilişkin bu danışma olanağı yalnızca sizi bilgilendirmek için sunulmaktadır, lisanslı bir hekimin kişisel olarak yapacağı muayene, tetkik veya teşhis görüşmesinin yerine kesinlikle geçmez. Burada sunulan içerikler kendi başınıza tanı koyma ve/veya ilaçla tedavi kararı almak için kullanılamaz.