Hastalığın iş ve sosyal yaşam bağlamında sonuçları nelerdir?

Sorularınız mı var? Bunları cevaplandırmak için kişisel bir görüşme mi istiyorsunuz?

UPD uzmanlarımız sorularınızı cevaplamaya her zaman hazırdır.

Önemli not: Posta yoluyla bize ulaştıracağınız hiçbir evrakın lütfen asıllarını göndermeyiniz, zarfın içine yalnızca fotokopilerini koyunuz. Evraklarınızı size maalesef geri gönderemiyoruz. Veri gizliliği yükümlülüğümüzden dolayı yönetmelikler uyarınca işlemden sonra evraklarınız imha edilmektedir.

İş göremezlik ve mesleğini yapamamak kimi zaman yanlış kullanılmaktadır.

  • İş göremezlik durumu tıbbi olarak tespit edilmiş bir hastalık sonucunda geçici olarak mesleğinizin size verdiği görevleri yerine getirememe haline denir.
  • Maluliyet ise tedavi ya da terapi yoluyla iyileştirilemeyen veya iyileşme ihtimali bulunmayan kalıcı bir sağlık sorunu olması durumunda geçerlidir.

Kamusal sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortaları maluliyeti farklı tanımlarlar. Dolayısıyla maluliyetin tespitindeki kriterler farklılık gösterir.

Hastalık durumunda işveren ne kadar ödeme yapar?

Bir hastalık ya da kaza sonucu çalışanın iş görememesi durumunda işveren çalışanın maaşını 6 haftaya kadar ödemeye devam eder. Aynı hastalığa tekrar yakalanması durumunda işveren çalışana ücretini yeniden 6 haftaya kadar ödemeye devam eder. Ancak bu durumda iki şartın yerine getirilmiş olması gereklidir.

  1. İkinci iş göremezlik durumunda çalışanın en az 6 ay boyunca aynı rahatsızlıktan dolayı çalışamaz duruma gelmemiş olması gerekir.
  2. Aynı hastalık kaynaklı ilk iş göremezlik durumunun üzerinden en az 12 ay geçmiş olması gereklidir.

Hastalık durumunda sağlık sigortası ne zaman ödeme yapar?

6 haftayı geçen hastalık durumunda sigortalısı olduğunuz sağlık sigortası size en fazla toplam 78 hafta olmak üzere hastalık parası öder. Hastalık parası brüt ücretinizin yüzde 70’i kadardır. Ancak net ücretinizin yüzde 90’ını da aşamaz. Bu süre sonunda iş göremezlik durumunuzun devam etmesi halinde veya maluliyet durumunun tespiti halinde tarafınıza kısmi malullük maaşı bağlanır. Kısmi malullük maaşı Deutsche Rentenversicherung (Alman Emeklilik Sigortası) tarafından ödenir. Kısmi malullük maaşı kısıtlı iş görebilirlik nedeniyle kişinin eline geçen normalden düşük maaşa destek olarak maaşı alan kişinin maddi durumunu dengelemek için verilir. 

Kısmi malullük maaşı almaya hak kazanabilmek için hangi şartlar geçerlidir?

Kısmi malullük maaşı hakkının doğması için hem tıbbi hem de hukuki bazı şartların oluşması gerekir.

Kısmi malullük maaşının tıbbi koşulu, kişinin hastalığı sebebiyle günde altı saatten daha az çalışabiliyor olmasıdır. Burada söz konusu çalışamazlık durumu yalnızca kişinin bugüne kadar yapmakta olduğu mesleği kapsamaz, kişinin genel olarak başka işlerde de çalışmasını kapsar. Deutsche Rentenversicherung bunu tespit ederken doktor raporlarının yanı sıra gerektiği hallerde bilirkişi raporlarından da faydalanır.

Sigortalının en az beş yıldır sigortalı olmasının yanı sıra kısmi maluliyetten önce en az üç yıl boyunca sosyal sigorta primi ödemiş olması kısmi malullük maaşının yasal şartlarını oluşturur.

Kişiye bu maaş ödenmesine karar verildiğinde, maaşın miktarı kişinin iş yapabilirlik düzeyine göre belirlenir. Günde çalışabileceği süre ne kadar yüksekse kısmi malullük maaşı da o kadar düşük olacaktır.

Emeklilik maaşı öncesi rehabilitasyon ne demektir?

Maaşın bağlanmasından önce Deutsche Rentenversicherung söz konusu kişinin rehabilitasyon uygulamaları sonucunda tekrar iş yaşamına dönmesine imkan olup olmadığını inceler.

Rehabilitasyon, tıbbi ve mesleki rehabilitasyon olmak üzere iki kategoride ele alınır.

Tıbbi ve terapiye yönelik rehabilitasyon uygulamaları ayakta tedavi şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir kliniğe yatarak da gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalarda amaç hastayı hem bedensel hem de zihinsel olarak mesleki faaliyetlere yönelik güçlendirmektir.

Çalışma yerinin korunmasına yönelik hizmetler mesleki rehabilitasyon önlemleri kapsamında ele alınır. Örneğin çalışma yerine alınacak teknik ekipmanların maliyetlerinin karşılanması mesleki rehabilitasyon önlemleri kapsamında değerlendirilir. Aynı zamanda engellilerin çalışabilmeleri için işveren tarafından iş alanlarında gerçekleştirilecek mimari düzenlemeler de bu kategoriye girer. Başvurulduğu takdirde malulün yeni mesleki imkanlar alanında kendini eğitip geliştirebilmesi için mesleki eğitimin yanı sıra meslek içi eğitim talepleri de desteklenebilir.

Maluliyet aylığı ne zaman ödenir?

Pek çok farklı sigorta şirketi tarafından sunulan maluliyet sigortası özel bir risk tedbiridir. Bu sigorta türü, sigortalının iş gücünün emeklilik öncesinde sigortalı için normal düzeyin yüzde ellisinin altına düşmesi durumunda devreye girer. Tam performanslı çalışma gücüne sahipken ulaşılan ortalama çalışma süresi bunun için baz alınır. Örneğin bir avukat haftada ortalama 60 saat çalışıyorsa, mesleği dahilinde alışmış olduğu işi en fazla 30 saat yapabiliyor duruma geldiğinde maluliyetten söz edilir.

İş göremezlik ile kıyaslandığında bu sigorta türünde sigortalı daha düşük gelir getiren ya da daha düşük itibar gören başka bir mesleği icra edebilmeye muktedir olsa bile malul olarak kabul edilir.

Aylığın ödenmeye başlanmasından önce maluliyet bir doktor tarafından ya bilirkişi raporuyla ya hasta belgeleriyle ya da tıbbi raporlarla tespit edilir.