Veri Koruma Açıklaması

1. Giriş
Danışma hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin güvenliği çok önem verdiğimiz bir konudur. Kuruluşumuz, yasalarla belirlenen veri koruma ve veri güvenliği kurallarına riayet eder. 

Kuruluşumuz; Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (DS-VGO), Federal Almanya Veri Koruma Yasasının (BDSG), Berlin Eyaleti Veri Koruma Yasasının (LDSG) ve Federal Almanya Telemedya Yasasının (TMG) hükümlerine tabidir. Bu yasalar uyarınca, internet sitemiz www.patientenberatung.de’nin içerdiği tüm hizmet ve fonksiyonlarının tarafınızdan kullanımı için gerekli olması durumunda kuruluşumuz kişisel verilerinizi toplamaya ve bunları kullanmaya yetkilidir. 

Veri güvenliği sözleşmemizin ilerleyen bölümlerinde web sitemizi kullanmanız ve web sitemiz içindeki hizmet ve fonksiyonlardan yararlanmanız durumunda hangi kişisel bilgilerinizin toplandığını, hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca burada verilerin korunması haklarınıza ilişkin bilgiler de bulunur.
Lütfen buradaki bilgileri, danışma hizmetlerimizi alırken yanınızda bulunan aile bireyleri veya danışmadan yararlanan kişiler gibi şahıslara da bildiriniz.
 

2. Sorumlu merci
Verilerin işlenmesinden sorumlu merci: UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH, Tempelhofer Weg 62, 12347 Berlin. 
datenschutz@patientenberatung.de
İsterseniz kuruluşumuzun Verilerin Korunması Sorumlusuna aşağıdaki adresten doğrudan ulaşabilirsiniz: 
Datenschutzbeauftragter der UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH, Tempelhofer Weg 62, 12347 Berlin. 
datenschutz@patientenberatung.de

3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal temeli
Kurumumuz hakkınızdaki verileri, AB Genel Veri Koruma Tüzüğünün (DS-GVO) ve Federal Almanya Veri Koruma Yasasının (BDSG) hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan şekilde ve belirtilen amaçlar nedeniyle toplar ve işler.

Verilerin, hasta danışmanlık hizmeti çerçevesinde işlenmesinin yasal temeli, DS-GVO’nun 9. maddesinin 2. paragrafının a) bendi uyarınca açıkça vereceğiniz onaydır. Web sitemizi ziyaretiniz çerçevesinde işlenen verilerin yasal temeli ise DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. paragrafının f) bendidir. Kişisel verilerin işlenmesi danışma için gereklidir. Prensip olarak hakkınızdaki verileri doğrudan sizden toplarız. Kişiye ait tüm verilerin belirtilmesi gönüllülük ilkesine dayanır. Ancak lütfen unutmayın, sizinle irtibata geçeceğimizi gerektiren bir danışma hizmetini alabilmeniz için daima irtibat bilgilerinize ihtiyacımız vardır.

4.    Kişisel verilerin toplanması, saklanması; verilerin kullanım türü ve amacı
Kişisel verilerinizi, bu, yalnızca fonksiyonunu yerine getiren bir web sitesinin hazır bulundurulması, içeriklerimiz ve hizmetlerimizin sunulması için gerekli olduğunda topluyor ve kullanıyoruz. Kurumumuzdan faydalanan danışanların kişisel verileri, daima kurallar dahilinde hizmetlerimizden faydalananların onayı neticesinde toplanır ve işlenir. İstisna, yalnızca gerçek nedenlerden dolayı onayın daha önce alınamamış olması ve verilerin işlenmesine yasal yönetmeliklere göre izin verildiği durumlarda yapılır.

Verileriniz kurumumuzca şu şekilde işlenir: 


4.1     Web sitemizi ziyaret etme çerçevesinde işlenen veri kapsamı
www.patientenberatung.de web sitemize girildiğinde, kullandığınız telekomünikasyon cihazı tarafından kullanıma sokulan tarayıcı (browser) yoluyla web sitemizin bulunduğu sunucuya otomatikman bilgiler iletilir. Bu bilgiler geçici bir süre için bir log dosyasına kayıt edilir. Sizin herhangi bir katkınız olmadan aşağıdaki bilgiler toplanır ve otomatikman silinmesine kadar kayıt altında kalır:

 • Erişimin tarihi ve saati
 • Erişim talebinde bulunan bilgisayarın IP adresi
 • Çağrılan dosyanın ismi ve URL adresi
 • Erişimi gerçekleştiği web sitesi (referrer URL)
 • Kullanılan tarayıcı ve bazı durumlarda bilgisayarınızın işletim sistemi, erişim sağlayıcınızın ismi
 • Aktarılan veri miktarı
 • Erişim durumu
 • Kullanılan tarayıcının tip tanımı

Belirtilen bu veriler, web sitemize girildiğinde tarafımızdan aşağıdaki şu amaçlarla işlenir:

 • Web sitemize istenen bağlantının sorunsuzca kurulmasını sağlamak için
 • Web sitemizden rahatça faydalanmayı sağlamak için
 • Sistem emniyetinin ve istikrarının değerlendirilmesi için
 • Diğer yönetimsel amaçları yerine getirmek için

Toplanan veriler hiçbir şekilde ve asla şahsınıza ilişkin çıkarsamalar yapmak için kullanılmaz.

Çerezler
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar, web sitemize girdiğinizde tarayıcınızın otomatikman oluşturduğu ve telekomünikasyon cihazınıza (diz üstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) kayıt ettiği dosyalardır. Çerezler kullandığınız cihaza zarar vermezler, virüs, Trojan veya diğer zararlı yazılımlar içermezler.

Çerezleri yalnızca kayıtlı kullanıcıları tespit etmek için kullanmaktayız. Çerezler belirli bir süre sonra ya da sistemden çıkarken otomatikman silinirler.

Çerezler tarafından işlenen veriler, haklı menfaatlerimizi ve DSGVO’nun 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f) bendinde belirtilen üçüncü kişilerin haklarını korumak için belirtilen amaçlar nedeniyle kullanılan verilerdir. Tarayıcıların çoğu çerezleri otomatikman kabul eder. Ancak kendiniz tarayıcınızı, bilgisayarınıza çerezlerin kayıt edilemeyeceği şekilde veya yeni bir çerez bırakılmadan önce daima bir haber notunun gösterileceği şekilde konfigüre edebilirsiniz. Çerezler tamamen devre dışı bırakıldığında, web sitemizin tüm fonksiyonlarının kullanılması mümkün olmayabilir.

Google Analytics’in kullanımı
Bu web sitesi, Google Inc.’in (“Google”) web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, “çerezler” adı verilen metin dosyalarını kullanır. Bu dosyalar bilgisayarınıza kaydedilip web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımının analizini mümkün kılar. Söz konusu siteyi kullanımınızla ilgili çerez sayesinde oluşturulan bilgiler, Google’ın genelde ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılıp orada kaydedilir. Söz konusu sitede IP anonimleştirmesi özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üyesi veya Avrupa Ekonomik Bölgesi sözleşmesini imzalamış ülkelerde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD’de bulunan Google sunucusuna iletilip orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına Google bu bilgileri, sizin sayfa kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği ile ilgili bilgi toplamak ve web sitesi operatörüne sayfa ve internet kullanımına bağlı farklı hizmetler sunabilmek için kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Çerezlerin kaydedilmesini, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek engelleyebilirsiniz; fakat bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bunun dışında çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımına bağlı bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google’a iletilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini şu linke tıklayıp (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak Google Analytics’in veri toplamasını engelleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıkladığınızda sisteminize bu siteyi bir dahaki ziyaretlerinizde veri toplanmasını engelleyecek bir devre dışı bırakma çerezi kaydedilir.

Google Analytics devre dışı bırakın (linke tıkladığınızda Google Analytics devre dışı kalır).

Kullanım şartları ve veri gizliliği hakkındaki daha detaylı bilgilere şu linkten http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlveya bu linkten https://www.google.de/intl/de/policies/ ulaşabilirsiniz. Sitemize eklenen Google Analytics koduna, IP adreslerinin anonim şekilde toplanmasını sağlamak için (IP maskeleme) “anonymizeIp” kodunun eklenmiş olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz.
Kaynak: www.datenschutzbeauftragter-info.de/

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, verilerin işlenmesi için gerekli olan yasal temel geçerliğini yitirdiğinde silinir veya bloke edilir. Verilerin daha uzun süre saklanması, bu ancak Avrupa Birliği yasa koyucularının veya ulusal yasa koyucuların Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlu tüzükleri, yasaları veya diğer yönetmeliklerince öngörülmüşse ve sorumlu bunlara tabi ise, gerçekleştirilebilir. Veriler, yukarıda belirtilen hukuk normlarından birinin öngördüğü saklama süresi dolduğunda da silinir veya bloke edilir. Ancak verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren bir sözleşme yapılmışsa veya sözleşmenin gereklerini yerine getirme yükümlülüğü bulunuyorsa verileri saklama süresi uzatılır.

Verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret ettiğinizde üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

4.2 4.2    Geri arama hizmetine katılım çerçevesinde veri kapsamı
Geri arama isteğinin kullanılabilmesi için sorununuzla ilgili bilgilerin (örneğin, sağlık ya da hasta haklarıyla ilgili sorunuz) yanısıra, sizi aramamızı istediğiniz telefon numarasına da ihtiyaç duyarız. Sorunuzla ilgili bilgilere ihtiyaç duymamızın nedeni, doğru uzmanlık bölümü tarafından aranmanızı sağlamaktır. Tercihen bize sorunuzla ilgili anahtar kelimelerin yanısıra sizi aramamızı arzu ettiğiniz bir randevu tarihi de gönderebilirsiniz. Anonim ve güvenli bir veri aktarımını sağlayabilmek için genel kabul görmüş SSL (Secure Socket Layer) standardını kullanıyoruz. 

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesi
DS-GVO’nun 17. maddesine göre, kendinize ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Geri arama isteği çerçevesinde toplanarak kaydedilen tüm veriler başarıyla gerçekleşen geri aramayı takip eden 24 saat içerisinde silinir. Sizi ilk aradığımızda ulaşamamamız halinde ikinci bir arama daha yapılır. Size bu arama da ulaşamazsak, geri arama isteği çerçevesinde toplanarak kaydedilen sizinle ilgili bilgiler 24 saat içerisinde silinir.

Toplanan diğer veriler
İstatistiksel amaçlarla, talep edilen geri arama bildirimlerinin sayısını, sorun türü ve tercih edilen arama zamanını değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirmeler anonim olup, yalnızca internet sitemizin ve danışmanlık hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu bağlamda IP adresleri kaydedilmez. Danışmanlık hizmetinin yanısıra UPD’nin görevlerinden biri de yılda bir kere Federal Hükümetin hastalarla ilgili sorumlularına Alman sağlık sistemindeki sorunlu noktalar hakkında rapor sunmaktır. Danışmanlarımız bu amaçla danışma hizmetlerinin sonunda yaşınızı, posta kodunuzun ilk üç hanesini ve iş durumunuzu sorarlar. Bu sorulara cevap vermeniz gerekmez. Soruların cevaplanması tamamen sizin kararınıza bırakılır. Bu verilerin toplanması yalnızca Alman sağlık sistemindeki sorunların tespiti amacını güder. Bu sebeple danışmanlarımızın size sorduğu bu sorulara cevap vermenizden memnuniyet duyarız.

Verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
www.patientenberatung.de sitesinin işletmecisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (kısaca UPD), kendinizle ilgili sitemize girdiğiniz verilerinizi yalnızca geri arama isteğinizi işleme alabilme amacıyla toplar ve saklar.

Okuyup anladığınız bu uyarıların ışığında, geri arama isteği özelliğini kullanmanızla, UPD’nin geri arama isteğinizi ve geri arama isteğinizin işlenmesiyle alakalı tüm verileri toplayıp saklayabileceğine onay verdiğinizi bildirmiş olursunuz. Topladığımız bu veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

4.3     Online danışma platformumuzda yapılan işlemler çerçevesinde elde edilen verilerin kullanımı
Online danışmanlık hizmetimizden yararlanabilmek için kayıt yaptırmak gerekir. Kayıt olabilmek için kullanıcı adı ve şifre gereklidir. Hem kullanıcı adını hem de şifreyi kendiniz belirlersiniz. Online danışmanlık hizmetimizin kullanımı prensip olarak anonim biçimde mümkündür. Online danışmanlık hizmetimize kaydolurken isteğe bağlı olarak e-posta adresinizi girebilirsiniz. Bu sayede sorunuza verilen cevap görüntülenebilir olduğunda size haber veririz. Sorunuza cevap verildiğinin haberini e-posta üzerinden tarafınıza iletiriz. Söz konusu e-posta mesajının içeriği sorunuz hakkında herhangi bir ipucu içermez. Anonim ve güvenli bir veri aktarımını sağlayabilmek için genel kabul görmüş SSL (Secure Socket Layer) standardını kullanıyoruz. Online danışmanlık hizmetinin kullanımı esnasında hiçbir bilgi e-posta ile yollanmaz. Sorularınızın cevapları direkt danışma sunucumuzdaki size özel posta kutusuna iletilir. Danışma sunucumuzdaki iletişim şifrelenmiş biçimde SSL üzerinden gerçekleştirilir. Kullanıcılar e-posta adresleri ile şifrelerini istedikleri zaman online danışma platformundaki panelden değiştirebilirler. Şifrenizi unutmanız halinde, eğer e-posta adresinizi kayıt ettiyseniz, “şifremi unuttum” fonksiyonu üzerinden otomatik oluşturulmuş bir şifre e-posta ile adresinize gönderilir.

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesi
DS-GVO’nun 17. maddesine göre, kendinize ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Buna bağlı olarak, yazılı olarak kullanıcı isminizi ve tarafımızdan verilen vaka numaranızı (ID) belirterek, kullanıcı hesabınızı orada kayıtlı bulunan tüm verilerle birlikte sildirme hakkınız vardır. Ya da alternatif olarak online danışma platformunun panelini kullanarak kullanıcı hesabınızı tamamen silmeden, orada kayıtlı bulunan iletileri kendiniz silebilirsiniz. Bize aktardığınız veriler, sorunuz işlendikten sonra derhal anonim hale getirilir, sizinle ilgili işlem tamamlandıktan sonra kişisel verilerinizin hiçbiri artık saklanmaz.

Toplanan diğer veriler
İstatistiksel amaçlarla yollanan soru sayısını ve yollanan bildiri sayısını değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler anonim olup, yalnızca internet sitemizin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu bağlamda IP adresleri kaydedilmez.
Verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı
www.patientenberatung.de sitesinin işletmecisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (kısaca UPD), kendinizle ilgili sitemize girdiğiniz verilerinizi yalnızca geri arama isteğinizi işleme alabilme amacıyla toplar ve saklar. Bu aynı zamanda sorduğunuz sorular için de geçerlidir. Danışma talebiniz ile yönelttiğiniz sorular, UPD bünyesinde çalışan danışmanlar tarafından yanıtlanır. Okuyup anladığınız bu uyarıların ışığında, sitemizde hesap oluşturarak, UPD’nin danışma talebinizi ve danışma talebinizin işlenmesiyle alakalı tüm verileri toplayıp saklayabileceğine onay verdiğinizi bildirmiş olursunuz. Topladığımız bu veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Vereceğiniz onayın içeriğini istediğiniz her zaman UPD online danışma platformunun sayfasında görüntüleyebilir ve yeniden okuyabilirsiniz.
 

4.4     Web formu yoluyla irtibata geçme çerçevesinde veri kapsamı
Bize web formu yoluyla bir soru gönderdiğinizde, sorununuzla ilgili açıklamalara (örneğin, sağlık ya da hasta haklarıyla ilgili sorunlar) ihtiyacımız vardır. Sorularınıza e-posta yoluyla yanıt verebilmemiz için e-posta adresiniz de gereklidir. Sorunuzla ilgili bilgilere ihtiyaç duymamızın nedeni, doğru uzmanlık bölümü tarafından aranmanızı sağlamaktır. 

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesiDS-GVO’nun 17. maddesine göre, kendinize ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Web formu yoluyla iletişim isteği çerçevesinde toplanan ve kaydedilen tüm kişisel veriler sorununuzun çözülmesinden sonra silinir. Bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresinden size ulaşamazsak, e-postanın size ulaştırılamadığıyla ilgili bilginin elimize ulaşmasını takip eden 24 saat içinde web formu yoluyla iletişim talebi çerçevesinde toplayıp kaydettiğimiz tüm veriler silinir.

Toplanan diğer veriler
İstatistiksel amaçlarla yollanan soru sayısını ve yollanan bildiri sayısını değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler anonim olup, yalnızca internet sitemizin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu bağlamda IP adresleri kaydedilmez.

Verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı
www.patientenberatung.de sitesinin işletmecisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (kısaca UPD), sitemize girdiğiniz kişisel verilerinizi yalnızca geri arama isteğinizi işleme alabilme amacıyla toplayıp saklar. Bu aynı zamanda sorduğunuz sorular için de geçerlidir. Danışma talebiniz ile yönelttiğiniz sorular, UPD bünyesinde çalışan danışmanlar tarafından yanıtlanır. Okuyup anladığınız bu uyarıların ışığında, sitemizde hesap oluşturarak, UPD’nin danışma talebinizi ve danışma talebinizin işlenmesiyle alakalı tüm verileri toplayıp saklayabileceğine onay verdiğinizi bildirmiş olursunuz. Topladığımız bu veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
Vereceğiniz onayın içeriğini istediğiniz her zaman UPD online danışma platformunun sayfasında görüntüleyebilir ve yeniden okuyabilirsiniz.

4.5     Faks yoluyla irtibata geçme çerçevesinde veri kapsamı
Sorunuzu bize faks gönderdiğinizde, sorunuz hakkında açıklamalara ve somut sorulara ve telefon numaranıza ihtiyaç duyarız. Bu telefon numarasını arayarak sizinle ilişkiye geçeriz. Cevabımızı faks yoluyla göndermeyiz.

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesi
DS-GVO’nun 17. maddesine göre, kendinize ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Faks yoluyla iletişim isteği çerçevesinde toplanan ve kaydedilen tüm veriler sorununuzun çözülmesinden sonra silinir. Bildirmiş olduğunuz telefon numarasından size ulaşamadığımız durumlarda sizi aynı numaradan bir kez daha ararız. Toplam iki arama denemesinde de bize bildirmiş olduğunuz telefon numarasından size ulaşamazsak, faks yoluyla iletişim talebi çerçevesinde toplayıp kaydettiğimiz sizinle ilgili tüm bilgiler 24 saat içerisinde silinir.

Toplanan diğer veriler
İstatistiksel amaçlarla gelen faks sayısı ile başvuruya konu olan sorun türünü kaydedip değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler anonim olup, yalnızca internet sitemizin ve danışmanlık hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
www.patientenberatung.de sitesinin işletmecisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (kısaca UPD), kendinizle ilgili sitemize girdiğiniz verilerinizi yalnızca geri arama isteğinizi işleme alabilme amacıyla toplar ve saklar.

Okuyup, anladığınız ve onayladığınız bu uyarıların bilincinde, geri arama talebi özelliğini kullanmanızla, UPD’nin geri arama talebinizi ve geri arama talebinizin işlenmesiyle alakalı tüm verileri toplayıp saklayabileceğine onay verdiğinizi bildirmiş olursunuz. Topladığımız bu veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.


4.6     Mektup yoluyla irtibata geçme çerçevesinde veri kapsamı
Sorunuzu bize mektupla gönderdiğinizde, sorunuz hakkında açıklamalara ve somut sorulara ve açık adresinize ihtiyaç duyarız. Sorunuzun cevabını bu adrese göndeririz. 
 

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesi
DS-GVO’nun 17. maddesine göre, kendinize ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Mektup yoluyla iletişim isteği çerçevesinde toplanan ve kaydedilen tüm veriler sorununuzun çözülmesinden sonra silinir.

Toplanan diğer veriler
İstatistiksel amaçlarla gelen mektup sayısı ile başvuruya konu olan sorun türünü kaydedip değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler anonim olup, yalnızca internet sitemizin ve danışmanlık hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
www.patientenberatung.de sitesinin işletmecisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (kısaca UPD), kendinizle ilgili sitemize girdiğiniz verilerinizi yalnızca geri arama isteğinizi işleme alabilme amacıyla toplar ve saklar.

Okuyup, anladığınız ve onayladığınız bu uyarıların bilincinde, geri arama talebi özelliğini kullanmanızla, UPD’nin geri arama talebinizi ve geri arama talebinizin işlenmesiyle alakalı tüm verileri toplayıp saklayabileceğine onay verdiğinizi bildirmiş olursunuz. Topladığımız bu veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
 

4.7     Telefon yoluyla irtibata geçme çerçevesinde veri kapsamı
Bize telefonla başvurduğunuzda danışma hizmetimizi esas itibariyle kişisel verilerinizi belirtmeden alabilirsiniz. Danışma hizmetini anonim, yani kişisel verilerinizi belirtmeden almak istiyorsanız bunu telefondaki danışmana söyleyiniz. Ancak bu durumda sizinle tekrar irtibata geçmenin (örneğin, geri arama) mümkün olmadığını unutmayınız. Telefonda anonim danışmanlık istemiyorsanız, isminizi ve telefon numaranızı olası geri aramalar ve sorunuzun açıklığa kavuşturulması için kayıt ederiz. 

İletilen verilerin saklanma süresi ve silinmesi
DS-GVO’nun 17. maddesine göre, kendinize ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Telefon yoluyla iletişim isteği çerçevesinde toplanan ve kaydedilen tüm veriler sorununuzun çözülmesinden sonra otomatikman silinir. Geri arama hizmeti çerçevesinde sizi ilk aradığımızda ulaşamamamız halinde ikinci bir arama daha yapılır. İkinci arama denemesinde size ulaşamadığımızda, geri arama isteği çerçevesinde toplanarak kaydedilen sizinle ilgili tüm bilgiler 24 saat içerisinde silinir.

Toplanan diğer veriler
Danışmanlık hizmetinin yanısıra UPD’nin görevlerinden biri de yılda bir kere Federal Hükümetin hastalarla ilgili sorumlularına Alman sağlık sistemindeki sorunlu noktalar hakkında rapor sunmaktır. Danışmanlarımız bu amaçla danışma hizmetlerinin sonunda yaşınızı, posta kodunuzun ilk üç hanesini ve iş durumunuzu sorarlar. Bu sorulara cevap vermeniz gerekmez. Soruların cevaplanması tamamen sizin kararınıza bırakılır. Bu verilerin toplanması yalnızca Alman sağlık sistemindeki sorunların tespiti amacını güder. Bu sebeple danışmanlarımızın size sorduğu bu sorulara cevap vermenizden memnuniyet duyarız.

Verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
www.patientenberatung.de sitesinin işletmecisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (kısaca UPD), kendinizle ilgili sitemize girdiğiniz verilerinizi yalnızca geri arama isteğinizi işleme alabilme amacıyla toplar ve saklar.

Okuyup anladığınız bu uyarıların ışığında, geri arama isteği özelliğini kullanmanızla, UPD’nin geri arama isteğinizi ve geri arama isteğinizin işlenmesiyle alakalı tüm verileri toplayıp saklayabileceğine onay verdiğinizi bildirmiş olursunuz. Topladığımız bu veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
 

5.    Kişisel verilerin alıcılarının kategorileri 
Kuruluşumuz dahilinde verilerinize erişim yetkisi, danışma hizmetinin verilmesi için gerekli olan kademelere verilir.
Bunların yanında, sunduğumuz danışma hizmetinin yerine getirilmesi için harici hizmet sağlayıcılarıyla da çalışmaktayız. Yalnızca geçici olarak değil, düzenli olarak birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılarının ve yüklenicilerin bir listesini isterseniz posta yoluyla adresinize gönderebiliriz. 
Verilerinizin kuruluşumuzun dışındaki bunlardan başka alıcılarla paylaşımı, yalnızca bunu yasal düzenlemelerin gerektirmesi veya yasal düzenlemelerin buna izin vermesi ya da sizin bunu onaylamış olmanız halinde gerçekleşir. Yukarıda saydığımız koşulların yerine getirilmiş olması halinde verilerinizi paylaşılabileceği bu alıcılar örneğin şunlar olabilir:
Yasal veya resmi dairelere haber verilmesini zorunlu kılan durumlarda kamusal organlar ve kurumlar (örneğin, akut bir intihar tehlikesi işaretlerinin bulunması halinde polis ve kurtarma ekipleri) 
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin (üçüncü ülkeler) söz konusu organlarıyla herhangi bir veri paylaşımı söz konusu değildir. İstisnai bir durumu; Rusça, Türkçe ve Arapça olarak gönderilen hasta sorularının tercüme amacıyla bir Avrupa ülkesine veya Avrupa ülkesi olmayan başka bir ülkeye gönderilmesi teşkil eder. Kişisel verilerinizin, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa hukuku ile karşılaştırılabilir bir seviyede korunacağı konusunda teminat verilemez. Özellikle verilerin işlenmesinin bağımsız resmi daireler ve mahkemeler tarafından eşdeğer şekilde kontrol edilebileceği ve/veya böyle bir kontrolün gerektiğinde tarafınızdan uygulanmasının sağlanabileceği konusunda da teminat verilememektedir. Ancak AB Genel Veri Koruma Tüzüğünün 49. maddesinin 1. cümlesinin a) bendine göre, kişisel verilerinizin AB Komisyonunun haklarında elverişlilik kararı bulunmayan Avrupa Birliğinin haricindeki ülkelere ve uluslararası kuruluşlara aktarılmasına rıza göstermek sizin seçiminize bırakılmıştır.

6.    Veri sahibi olarak haklarınız 
Danışma hizmetinden faydalanma kanallarının teker teker anlatıldığı açıklamalarda belirtilen verilerin silinmesi ve onaydan cayılması haklarına ek ve o hakların tamamlayıcısı olarak aşağıda belirtilen hakları da talep edebilirsiniz. Haklarınızı talep ederken lütfen daima vaka numarasını bildiriniz. Talebiniz yalnızca vaka numaranız belli olduğunda işleme konabilir. Vaka numaranızı bildirmediğinizde bizim için verilerinize erişim mümkün değildir. 

Bilgi edinme hakkı
Her bir veri sahibinin, DS-GVO’nun 15. maddesine göre hakkındaki kişisel verilere ilişkin bilgileri edinme hakkı vardır.

Düzeltilmesini veya eksiklerinin tamamlanmasını talep etme hakkı
Veri sahibinin, DS-GVO’nun 16. maddesine göre hakkındaki doğru olmayan kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkı vardır. Veri sahibinin, verilerin işlenmesi amacının ve saklanma süresinin gözetilerek, eksik olan kişisel verilerin tamamlanmasını –tamamlayıcı bir beyan yolu ile de– talep etme hakkı vardır.


Silinmesini talep etme hakkı
DS-GVO’nun 17. maddesine göre, silinmemiş olmaları halinde, size ait kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız bulunur. Henüz alınmamış bir danışma hizmetinin böyle bir durumda verilemeyeceğini lütfen dikkate alınız. Böyle bir durum, örneğin danışma hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan geri aramanın yapılmasından önce telefon numaranızı silmemizi istediğinizde oluşur.

Sınırlandırma ve iletme hakkı
Ayrıca, DS-GVO’nun 18. maddesine göre verilerinizin işlenmesini sınırlandırma hakkınız ve DS-GVO’nun 20. maddesine göre tarafınızdan belirtilmiş verilerinizin iletilmesi hakkınız olabilir.

Tek seferlik itiraz hakkı
İçinde bulunduğunuz özel bir durumun gerektirdiği nedenlerden dolayı, hakkınızdaki kişisel verilerin işlenmesine, DS-GVO’nun 6. maddesinin 1. paragrafının f) bendine göre (verilerin menfaatleri gözetme temelinde işlenmesi) herhangi bir biçime bağlı olmadan itiraz etme hakkınız vardır.

Onaydan cayma hakkı
DS-GVO’nun 7. maddesine göre, hakkınızdaki kişisel verilerin ve sağlığınıza ilişkin verilerin işlenmesine ilişkin verdiğiniz onaydan herhangi bir nedenle veya belirli nedenlerle, cayma hakkınız vardır.

Böyle bir durumda haklarınızı talep etmek için yazılı olarak aşağıdaki adrese baş vurunuz:

UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH
Tempelhofer Weg 62
12347 Berlin
datenschutz@patientenberatung.de

İtiraz hakkı
Kişisel verilerinizin yasalara uygun olarak işlenmediği görüşünde olmanız halinde şikayetinizi yetkili veri koruması denetim makamına iletebilirsiniz (BDGS’nin 19. maddesinin DS-GVO’nun 77. maddesi ile birlikte uygulanması uyarınca).

7.    Kişisel verileri açıklama zorunluluğu var mı?
Kişisel verilerin bildirilmesi genel olarak zorunlu değildir. Seçilen danışma kanalının bunu mümkün kıldığı sürece, kişisel bilgilerinizi belirtmeden danışma hizmeti almanız mümkündür. Ancak, kimi durumlarda bu tür veriler olmaksızın danışma verilemez, yukarıdaki “Silinmesini talep etme hakkı” bölümüne bakınız. 

Bu gizlilik politikasının yayınlandığı tarih: Mayıs 2018