UPD’nin görevi nedir, ne yapmaktadır?

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD), yasalardan aldığı görevi yerine getirir.

UPD, sağlık, sağlık hukuku ve sosyal hukuk alanlarında hem hastaları hem de bu konulara ilgi duyanları bilgilendirir, aydınlatır ve danışma hizmetleri sunar. Sunulan bilgilerin yanı sıra UPD’nin özel eğitimli uzman ve danışmanlarının sağladığı danışmanlık hizmeti ile sorununuz hakkında enine boyuna düşünüp kişisel kararınızı kendi başınıza verebilecek duruma gelmeniz amaçlanır.

UPD'nin hizmetleri sizin için tamamen ücretsizdir. Danışmanlık hizmetimiz bağımsız, tarafsız, kanıta dayalı, alanında uzman ve anlayabileceğiniz dildedir.

Peki, bu tam olarak ne demektir?

Bağımsızın anlamı: Ne endüstri, ne sağlık sigortası kurumları ne de resmi daireler gibi diğer hizmet kurumları, UPD’ye tüketicilere hangi bilgileri sunacağı konusunda hiçbir etkide bulunamazlar. 

Tarafsızın anlamı: Danışmanlarımız kendilerini terapistten daha ziyade yol arkadaşınız olarak görürler. Bununla kastedilen danışmanlarımızın kişisel tavsiyeler vermekten kaçınarak hastanın kararlarına direkt olarak etkide bulunmamalarıdır. Ancak bu danışma hizmetinin bir hekimin uygulayacağı tıbbi bir tedavinin ya da bilgilendirmenin yerine geçmeyeceğini de hatırlatırız.

Kanıta dayalının anlamı: UPD’nin bilgilendirme ve danışma hizmetlerinin içeriği bilimsel olarak incelenmiş verilerin yanı sıra güncel bilgilere de dayanır. Sunulan bilgilerin tercihinde resmi yönetmelikler, yasal temeller ve geçerli yasal hükümler göz önüne alınır.

Alanında uzmanın anlamı: UPD çalışanları farklı tıbbi, hukuki ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Başvuru konunuzla en alakalı uzman size yardımcı olur.

Anlaşılırın anlamı: UPD’nin danışmanları hastalar için gerekli bilgileri en basit ve herkesin anlayacağı dilde aktarırlar.