UPD kim tarafından görevlendirilmiştir? Finansmanı ne şekilde gerçekleşir?

UPD, merkezi Berlin’de olan kâr amacı gütmeyen bir şirkettir. Alman Sosyal Güvenlik Kanunun (SGB) V. cildinin 65b maddesi uyarınca yasalardan aldığı yetkiyle faaliyet gösterir.

Yasanın içeriği

“Spitzenverband Bund der Krankenkassen, tüketicilerin yanı sıra hastaların sağlık ve sağlık hukuku alanındaki sorularında, hastaların sağlık sistemi içinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak ve sağlık sistemindeki sorunlu noktalara dikkat çekebilmek için kaliteli ve ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşları destekler. Spitzenverband Bund der Krankenkassen, bu kurum ve kuruluşların sundukları danışmanlık hizmetinin içeriğine ve kapsamına etkide bulunamaz. Tüketici ve hastalara danışmanlık hizmeti veren bir kurum ya da kuruluşun desteklenip desteklenmeyeceğiyle ilgili karar ilgili kurum ya da kuruluşun bağımsızlığını ve tarafsızlığını ispat etmesi koşuluna bağlıdır.”

UPD, Almanya’daki kamusal sağlık ve bakım sigortalarının ortak menfaat temsilciliği olan GKV-Spitzenverband tarafından finanse edilir. Özel sağlık sigortalarının ortak menfaat temsilciliği olan Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) da aynı şekilde finans kaynakları sunmaktadır. Danışmanlık hizmetinin Türkçe ve Rusça dillerinde gerçekleştirilmesinde oluşan tercümanlık masrafları PKV-Verband’ın üstlendiği masraflardan biridir.