Hasta danışmanlığı göstergesi

Unabhängige Patientenberatung Deutschland’ın (UPD) yasal görevinin kapsamında “... sağlık sistemindeki sorunlu noktalara işaret edilmesi...”* de bulunmaktadır.

Bu amaçla UPD her yıl, “Hasta danışmanlığı göstergesi” adındaki yayınıyla federal hükümetin hastalar konusunda yetki verdiği merciilere sağlık sistemindeki sorunlu alanları işaret eder. Bu yayın aynı zamanda kamunun da erişimine sunulur.

Hasta danışmanlığı göstergesi, anonimleştirilmiş verilerle, danışmanlık hizmeti kapsamında başvuranların ne tarz sorunları olduğunun yanı sıra karşılaşmış oldukları zorlukları da gözler önüne serip sağlık sistemimizdeki sorunlu noktalar hakkında oldukça değerli bilgiler sağlar.

UPD’nin yeni finansal destekçisi UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH, düzenli aralıklarla hazırladığı hasta danışmanlığı göstergesinin 2016 yılı destek dönemine ilişkin sayısını 2017’nin ortasında yayınlayacak.

UPD’nin şimdiye kadarki finansal destekçisi olan Unabhängige Patientenberatung Deutschland UPD gGmbH tarafından yayınlanan hasta danışmanlığı göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz:

*(Sosyal Güvenlik Kanununun V. cildinin 65b maddesinden kesit)